Slice 1

Rosan Kocken over ervaringen, taken en uitdagingen

Na enkele bezoeken aan het gebied Gooi & Vecht en twee vergaderingen met de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelden we Rosan Kocken, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, enkele vragen over haar rol als voorzitter.

Wat zijn jouw eerste ervaringen als voorzitter bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen?

Ik heb net de tweede vergadering [13 december, red.] van de stuurgroep achter de rug, die evenals de eerste prettig en constructief verliep. Het is wel duidelijk dat er brede behoefte is om tot uitvoering van projecten te komen nu het programma een aantal jaren onderweg is. Die behoefte begrijp ik heel goed. De vele belangen en partijen vragen een zorgvuldige voorbereiding en afstemming. Dat kost nu eenmaal tijd, maar de tijd is duidelijk rijp voor de volgende stap.

Wat zie jij als jouw belangrijkste taak als voorzitter van de stuurgroep? 

Als voorzitter probeer ik vooral de gemeenschappelijke belangen voorop te blijven stellen én tegelijkertijd ervoor te zorgen dat dit programma alle deelnemende partners iets oplevert. We hebben elkaar nodig om de afspraken uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen na te komen én daarmee dit prachtige gebied nog mooier te maken.  

Wat vind jij de grootste uitdaging voor het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen voor de komende jaren? 

Veel medewerkers van verschillende partijen zetten zich in voor dit gebied; daar kunnen we trots op zijn en dat mogen we meer uitdragen. Alle stappen, meer of minder zichtbaar, dragen uiteindelijk bij aan een groter geheel; namelijk een mooier en meer toekomstbestendig gebied. Een gebied dat zich ook na afloop van het programma moet blijven ontwikkelen. Daarover moeten we nu al nadenken en afspraken maken, waarmee we dit voor de langere termijn borgen. 

Wat valt je op tot nog toe? 

De betrokkenheid en inzet van iedereen bij het gebied is groot; naast de partners van het programma ontstaan er mooie initiatieven vanuit ondernemers en particuliere eigenaren zoals bijvoorbeeld De Gouden Greep en de Volkstuinenvereniging in de Vuntus (VONA). Hoe mooi zou het zijn als dergelijke initiatieven met wat hulp van de partners uit het programma daadwerkelijk tot uitvoer komen; al is het maar met kleine stappen.  

Welke boodschap heb je voor de 21 partners van het programma?  

We moeten met elkaar in gesprek blijven en het gezamenlijke belang voorop laten staan: namelijk de omstandigheden en kwaliteit voor mens én natuur in het gebied Oostelijke Vechtplassen verbeteren. Denken vanuit de langetermijnvisie en opgaven van het gebied, vandaag beginnen met wat er nu al kan en de uitvoering van doelen uit het gebiedsakkoord borgen voor de lange termijn. 

Kom je graag in de Gooi- en Vechtstreek of heb je een mooie herinnering aan dit gebied? 

Mijn eerste werkbezoek was de opening van het gebied bij Anna’s Hoeve in Hilversum en Laren. Het is zo’n prachtig gebied; het water, de eilanden, het heeft zoveel te bieden.  Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons