Slice 1

Rosan Kocken nieuwe voorzitter stuurgroep

Woensdag 11 oktober had Rosan Kocken haar eerste vergadering als voorzitter van de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Zij is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en klimaatadaptie.

Rosan: “Ik vind het een uitdaging om de taak als voorzitter van deze stuurgroep op me te nemen. De komende tijd wil ik me inzetten om de kwaliteit van dit mooie plassengebied te verbeteren zodat zowel mens als natuur daarvan profiteren. Daar waar mogelijk zoeken we aansluiting en inpassing bij de opgaven en plannen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).”

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt plannen van aanpak en onderzoeksrapporten vast, geeft indien nodig advies aan het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het toekennen of herverdelen van budgetten en het wijzigen van de scope van projecten. In de stuurgroep zitten bestuurders van de provincies Noord-Holland en Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o, Regio Gooi en Vecht, LTO Noord, een vertegenwoordiging van diverse watersportorganisaties, Natuurmonumenten en Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons