Slice 1

Reageren op ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Vanaf deze week is het mogelijk te reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG kunt u tot en met 26 februari 2024 een zienswijze indienen.

Het NPLG brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een vitaal landelijk gebied. In het planMER staan de milieueffecten van de keuzes beschreven.

Waarom is een Nationaal Programma Landelijk Gebied nodig?

De Nederlandse natuur is er op veel plaatsen slecht aan toe. Veel soorten planten en dieren hebben het moeilijk. Ook lukt het nog niet goed om het water schoon genoeg te krijgen. Tevens zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Om de Nederlandse bodem ook in de toekomst gezond te houden en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn aanpassingen nodig op het gebied van natuur, water, klimaat en de uitstoot van stikstof. Dit vraagt een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving hiervan kunnen vragen.

Relatie programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Op basis van het ontwerp NPLG ontvangen provincies een geactualiseerde handreiking met daarin de minimale vereisten waaraan de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG) moeten voldoen. Hiermee kunnen zij een volgende slag maken met de PPLG’s en bijbehorende maatregelpakketten. Voor de uitwerking hanteert de provincie Noord-Holland vijf regio’s, waarvan Gooi en Vechtstreek er een is. Het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen valt binnen deze regio.

De provincie Noord-Holland deed begin januari een oproep aan het Rijk om de samenwerking te verbeteren voor een volgende versie van het PPLG. Meer informatie over de aanpak in de provincie Noord-Holland vindt u hier.
Meer informatie over de aanpak in de provincie Utrecht vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons