Slice 1

Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bijgewerkt

De provincie Noord-Holland heeft het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bijgewerkt op de onderwerpen natuur, water en stikstof. De komende maanden volgt bespreking van het programma in diverse commissies.

Voor de uitwerking van het PPLG hanteert de provincie Noord-Holland vijf regio’s, waarvan Gooi en Vechtstreek er een is. Het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen valt binnen deze regio.

Proces

Gedeputeerde Staten bespreken de aangepaste versie van het PPLG met Provinciale Staten tijdens de commissie Landelijk Gebied op 17 juni. Ook krijgen de commissieleden een aantal keuzes voorgelegd. Op 14 oktober volgt een bespreking in de commissie over het PPLG. Dan komen met name de thema’s klimaat, water, landbouw, recreatie, beleefbaarheid en landschap aan bod.

Meer informatie

De provincie Noord-Holland heeft doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Hoe de provincie die wil realiseren, wordt uitgelegd in onderstaande video.

Lees hier: concept-versie Voorontwerp Provinciaal Programma Landelijk Gebied (pdf, 5 MB).

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons