Slice 1

Plan voor recreatie en natuur Wijde Blik wordt uitgewerkt

Het project ‘Kwalitatieve impuls recreatie en natuur Wijde Blik’ krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) een financiële bijdrage om het plan verder uit te werken. Op eigen initiatief ontwikkelden de jachthavenondernemers rondom de Wijde Blik (verenigd in de Vereniging Waterrecreatie Kortenhoef) en Natuurmonumenten een plan om de recreatieve kwaliteit en de natuurwaarden op de Wijde Blik te versterken.

De maatregelen in het plan richten zich onder andere op de zes eilanden aan de oostkant van de Wijde Blik, het ontwikkelen van rietkragen langs de A. Lambrechtskade en aanleg van een aanmeersteiger ter hoogte van het Zuwestrand. De verschillende aspecten van het plan geven de kwaliteit van het gebied als geheel een flinke impuls.

Gezamenlijk plan

Het plan bestaat uit maatregelen om de recreatieve gebruiksmogelijkheden en natuurkwaliteit van de gehele plas te verbeteren en de oostelijke eilanden tot een icoon van de Wijde Blik te maken. ‘In dit plan werken de verschillende sectoren samen en komen landschap, recreatie en natuur samen in een geïntegreerde kwaliteitsimpuls’, aldus Arjenne Bak, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten. ‘Het sluit hierdoor aan bij diverse ambities van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Ook de omwonenden van de Wijde Blik zijn bij de planvorming betrokken en hebben inspraak gehad.’ Naast de ondernemers en Natuurmonumenten leverden ook het waterschap Amstel Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage aan de planvorming.

Volgende stap

Natuurmonumenten en de waterrecreatieondernemers werken sinds 2022 samen aan het project. Met het beschikbaar gestelde budget vanuit het OVP gaan zij de komende maanden de (juridische) haalbaarheid van het plan verder onderzoeken. Ook gaan ze op zoek naar aanvullende financiering voor de uitwerking van het plan tot een definitief ontwerp. 

Definitief ontwerp

Streven is om eind dit jaar van enkele onderdelen een definitief ontwerp te presenteren. Daar waar mogelijk, kan met de uitvoering gestart worden in het eerste kwartaal van 2025. Op deze manier is voor het nieuwe seizoen bijvoorbeeld op de eilanden al één en ander te zien. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het realiseren van een drijvend toilet. Andere maatregelen vragen meer tijd om tot een definitief ontwerp te komen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons