Slice 1

Pilots legakkers: monitoren bijna klaar

Sinds de zomer van 2022 monitoren we zes pilots uit het project voor duurzaam legakkerherstel in de Kievitsbuurten. De pilots zijn bedoeld om te onderzoeken hoe een nieuwe vooroever zich kan ontwikkelen met behulp van verschillende typen beschoeiingen. De nieuwe vooroever zal bestaan uit een rietzone waar waterriet (en andere waterplanten) gaat groeien. Zo stimuleren we ook de flora en fauna in het gebied, want zo’n rietzone biedt een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, vogels, kleine zoogdieren en vissen.

In mei 2023 zijn de pilots voor het laatst bezocht. Over de bevindingen is een uitgebreid verslag opgesteld. Het monitoren gaat door tot oktober 2023. We kijken welke methode het best werkt om natuurvriendelijke oevers te creëren.

Na afloop van de pilots komen er subsidieregelingen voor de twee meest succesvolle technieken. Particuliere eigenaren van legakkers krijgen zo de kans om hun beschoeiing voordelig en goed te vervangen. De subsidieregelingen worden naar verwachting in het najaar van 2023 gepubliceerd. Belangstellenden kunnen zich melden bij [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons