Slice 1

Op zoek naar gedeeld toekomstbeeld voor divers gebied

Natuurbeleving en sportieve activiteiten, daar komen bezoekers aan de Oostelijke Vechtplassen op af. En ze zijn trouw: ze bezoeken het gebied bijna wekelijks. Waterrecreatie is favoriet, of het nu gaat om sloepvaren, kanoën of lekker zwemmen. Net als bewoners en ondernemers willen bezoekers betere voorzieningen, zowel op het water als op het land. Aldus de uitkomsten van de onlangs uitgevoerde enquête met recreatie in 2030 als stip op de horizon.

In totaal reageerden bijna 450 personen op de oproep tot het invullen van de enquête. Een kleine 67% is bewoner, 28% bezoeker en 5% onderneemt in het gebied. Bureau Buhrs voerde de enquête uit in opdracht van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De uitkomsten vormen een eerste stap richting een verkenning  naar mogelijkheden om recreatie in het plassengebied te moderniseren. 

Bij de geënquêteerde bewoners is het aantal vijftigplussers in de meerderheid. Waterrecreatie, gemoedelijkheid, natuur en rust maken het wonen in dit gebied plezierig en fijn. Ondernemers voelen zich zeer verantwoordelijk voor het behoud van natuur in het gebied, richten zich op gezinnen, volwassenen en senioren en zetten in op kleinschalig en intiem. Recreanten hechten aan schoon water en betere voorzieningen voor varen en zwemmen. Ook op het land kunnen voorzieningen beter, het gaat dan om wandel- en fietsroutes, maar ook om het verbeteren van zichtlijnen en uitkijkpunten en parkeermogelijkheden. Het ervaren van last of overlast is ook een onderwerp; een aantal respondenten stoort zich regelmatig. Genoemd worden zaken als hard varen, lawaai, zwerfvuil en drukte in de dorpen tijdens pieken.

Strandje De Vuntus bij de Oostelijke Vechtplassen in Noord-Holland
Vuntusstrandje 

Onderhoudsbeurt 

Loosdrecht is een ijzersterk merk in de wereld van waterrecreatie. “Maar ook sterke merken hebben onderhoud nodig. Het aanbod moet aansluiten bij de vraag en de verwachtingen, ook als die aan verandering onderhevig zijn. De afgelopen jaren is er weinig geïnnoveerd, met verlies aan merkkracht tot gevolg”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring. De recreatie in en om de plassen bij Loosdrecht heeft dan ook een impuls nodig om weer mee te tellen als nr. 1 instapgebied voor de waterrecreatie. 

Programmeren op basis van toekomstbeeld

Basis voor een programma is een gedeeld toekomstbeeld. Centrale vraag in de verkenning luidt dan ook: als u een foto zou maken van recreatie in dit gebied in 2030, hoe ziet die foto er dan uit? Wie staan erop en wat zijn ze aan het doen? De uitkomsten van de enquête bevestigen het beeld dat het gebied op de eerste plaats divers is: elke plas heeft zijn eigen karakter en bijzonderheden. Elfring: “Dat is ook de kracht van het gebied. Die diversiteit bundelen we door op zoek te gaan naar gemene delers. Hiermee formuleren we een toekomstbeeld, waarin we ons allemaal in meer of mindere mate herkennen, zonder de kracht van de verschillende deelgebieden te verliezen.” Een beeld dat inspireert, uitnodigt tot initiatief en perspectief biedt. “Op basis daarvan stellen we een uitvoeringsagenda op met concrete activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat het gezamenlijke beeld de komende jaren ook werkelijkheid wordt.”

Transitieteam

Naast de opbrengsten van bureau-onderzoek en de uitkomsten van deze enquête, organiseert Bureau Buhrs twee workshops waarin respectievelijk positionering en programmering onderwerp van gesprek zijn. Hiervoor zijn de partners van het gebiedsakkoord uitgenodigd (waaronder een afvaardiging van bewoners), net als een aantal actieve ondernemers uit het gebied. Samen met de uitkomsten van de enquête is er dan voldoende input om het toekomstbeeld te maken. In mei volgt nog een laatste sessie: het Alliantie Lab. Elfring: “Dan gaan we kijken wat nodig is om in 2030 daadwerkelijk die gewenste ‘foto’ te kunnen maken. Wat moet vernieuwd of verbeterd worden, kunnen we knelpunten wegnemen en welke allianties zijn daarvoor nodig? We hopen deze zomer een uitvoeringsagenda te presenteren die enthousiasmeert en inspireert. Het is een intensief en vooral beloftevol traject.”

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons