Slice 1

Online bijeenkomst legakkerherstel Kievitsbuurten

De gemeente Stichtse Vecht organiseert dinsdagavond 28 mei een online bijeenkomst voor eigenaren van legakkers in de Kievitsbuurten. De aanwezigen worden tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over het verloop van de pilots, die sinds de zomer van 2022 plaatsvinden. Ook kunnen zij reageren op de voorlopige uitwerking van de stimuleringsregeling.

De bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot 20:30 uur en vindt plaats via Microsoft Teams. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 mei via deze pagina. Na aanmelding ontvangt u de vergaderlink. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt een nieuw moment gezocht en gecommuniceerd.

Uniek Europees cultuur- en natuurlandschap

De Kievitsbuurten bij de Scheendijk in Breukelen vormen een uniek cultuurlandschap in Europa. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, van strookjes land, water en veel riet, maakt het daarnaast een bijzonder natuurgebied. De zuidelijke Kievitsbuurt is zelfs onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk. Dit legakkerlandschap willen we graag herstellen en duurzaam behouden.

Meer informatie

Ga naar: Zorg voor legakkerlandschap – Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons