Bagger in hand
Slice 1

Onderzoek naar slibverspreiding biedt geen haalbare oplossing

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat een pilot uitvoeren voor een palenrij aan de westkant van de Loosdrechtse Plassen als mogelijke oplossing voor het tegengaan van verspreiding van bagger. Andere onderzochte maatregelen om instroom van bagger tegen te gaan zijn niet kansrijk.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bagger zich minder verspreid en niet de havens instroomt? Om een idee te krijgen of hiertoe mogelijkheden zijn, heeft instituut Deltares in de studie Maatregelen sliboverlast onderzocht of bijvoorbeeld het graven van een diepe geul, aanbrengen van een open palenrij, bellenbaan of het versmallen van de havenmond effect kan hebben op het verminderen van de instroom van bagger. Op basis van alle gegevens die inmiddels over de verspreiding van slib en golfstromen in de Loosdrechtse Plassen bekend zijn, heeft Deltares in een eerste verkenning geconcludeerd dat deze maatregelen niet het gewenste effect hebben.

Pilot met palenrij westkant Loosdrechtse Plassen

Alleen een palenrij aan de westkant van de Loosdrechtse Plassen is mogelijk interessant. Het slib kan daar dan iets beter worden vastgehouden en op termijn kan voorkomen worden dat het slib elders een haven instroomt. Daarnaast biedt deze maatregel kansen voor de ontwikkeling van waterplanten, waarbij voornamelijk de laag groeiende waterplanten gestimuleerd worden. Dat is ook nog eens gunstig voor de natuur én de waterkwaliteit.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons