Slice 1

Onderzoek bodem vuilstort Groenewoud

Onderzoek dat de provincie Noord-Holland de afgelopen periode liet uitvoeren, laat zien dat de verontreinigde voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef op basis van de Wet bodembescherming geen risico vormt voor de volksgezondheid en ecologie. De provincie heeft hier op vrijdag 30 juni jl. een persbericht over uitgestuurd. Het onderzoek naar eventuele verspreidingsrisico’s is nog niet klaar en wordt nog verder onderzocht. De uitkomsten zijn van invloed op het gebiedsproces Kortenhoef-Oost waar we vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen aan werken.

De ontwerpbeschikking en de onderliggende stukken liggen de komende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Het beheerplan voor het gebied moet uiterlijk 1 maart 2024 ter toetsing bij de Omgevingsdienst worden ingediend. Voor meer informatie – ook als u wilt reageren op de ontwerpbeschikking – verwijzen wij u naar het persbericht van de provincie Noord-Holland.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons