Slice 1

Nieuwe kano-overdraagplaats zorgt voor verbinding kanoroutes

Door de aanleg van 2 nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders.

Deze kano-overdraagplaats verbindt 2 mooie kanoroutes met elkaar. Maar ook voor suppers (stand up paddling) zijn deze steigers een verrijking van de mogelijkheden in dit waterrijke gebied.

Kanoroutes combineren

De kanovaarder kan nu de 2 kanoroutes van Natuurmonumenten in de Kortenhoefse Plassen (9km) en de Vuntus (5 km) met elkaar combineren. Beide kanoroutes leiden door smalle slootjes, langs legakkers met planten en moerasbos. De steigers zijn 3 meter lang en liggen maximaal 20 cm boven de waterlijn. In combinatie met 2 handgrepen zijn deze steigers uitermate geschikt voor het in- en uitlaten van kano’s en supboards.

Kanosteiger Wijde Blik

Samenwerking

De realisatie van deze kano-overdraagplaats is een van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, hebben met dit akkoord de handen ineen geslagen. Samen werken zij aan het verbeteren van landschap en natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en een breder recreatie-aanbod in dit unieke Natura 2000-gebied. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons