Slice 1

Nieuw gemaal in Ankeveense Plassen 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bouwt een nieuw gemaal in de Ankeveense Plassen. Het gemaal gaat ervoor zorgen dat fosfaatrijk water wordt omgeleid en niet meer in de plassen terechtkomt, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

De kwaliteit van water is essentieel voor het onderwaterleven. Te veel fosfaat veroorzaakt namelijk vertroebeling en dat is ongunstig voor waterplanten en dieren, zoals fonteinkruid en de snoek. De Ankeveense plassen zijn een Natura 2000-gebied: de provincie Noord-Holland stelt dan ook subsidie beschikbaar om de bouw te financieren.

De komst van een gemaal is een van de zogenaamde ‘natuurherstelmaatregelen’ volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het verbeteren van de waterkwaliteit is een belangrijk project binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons