Slice 1

Kennismaken met Wouter de Waal, projectleider Transitie recreatie en toerisme

De afgelopen jaren heeft Nanette Elfring zich als gebiedsloods ingezet om samen met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten de gewenste modernisering van de recreatiesector op gang te brengen. Ondanks succes en resultaat werd duidelijk dat er meer nodig is om de sector economische vitaal te houden. Daarom is voor de komende periode Wouter de Waal aangetrokken, een ervaren adviseur op dit gebied én watersporter in hart en nieren.

Al sinds zijn afstuderen in Wageningen is Wouter werkzaam in de vrijetijdssector. Hij werkte bij een onderzoeksbureau, bij RECRON Noord-Holland en Flevoland en gaf zo’n 8 jaar lang leiding aan de VVV op Texel. Wouter: “Een bijzondere tijd waarin we veel hebben gedaan om het eiland op het netvlies van de bezoekers te krijgen. Nadat de Top 10 van Lonely Planet werd bereikt, begon het weer te kriebelen.”

Momenteel werkt Wouter als adviseur bij ZKA Strategy, een adviesbureau in de vrijetijdssector dat zich richt op zowel gebieden als bedrijven. Vanuit die basis is hij nu aan de slag als projectleider om de recreatie in de Oostelijke Vechtplassen een impuls te geven.

Hoge waardes

“De Oostelijke Vechtplassen vallen op door de zeer hoge waardes. Hoge grond- en natuurwaarden en tegelijkertijd waardevolle recreatieve waardes. Dat maakt het ook lastig: er is weinig ruimte om te manoeuvreren, om ontwikkelingen in gang te zetten en échte veranderingen te realiseren. Veranderingen hebben bovendien vaak een permanent karakter, verdienen dus een goed doordacht en zorgvuldig afgestemd proces. Daar wil ik me hard voor maken.” 

Wouter is intussen begonnen en volgt twee sporen. “Ik ga bij bedrijven langs om te horen hoe zij hun toekomst zien en welke opties zij kansrijk achten. Ook ga ik actief op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn in overnames of het in de markt zetten van nieuwe ontwikkelingen.”

Een helder ontwikkelkader helpt daarbij, het geeft aan wat er wel en niet mogelijk is in het gebied. Het laat de speelruimte zien die overblijft als je alle ruimtelijke claims hebt ingetekend. “Zowel overheid als bedrijfsleven zijn gebaat bij zo’n inventarisatie: het geeft richting en inspireert”, aldus Wouter.

Wouter komt graag in contact met ondernemers met plannen of recreanten met ideeën. Afspraak maken? Neem gerust contact op. Hij is te bereiken via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons