Slice 1

Jan en Jaap op zoek naar Bink

Vogelliefhebber Jaap Graveland verzon vorig voorjaar de naam ‘Bink’ voor de grote karekiet die sinds 2021 broedt bij de Waterleidingplas. Als beloning mocht Jaap samen met vogelexpert Jan van der Winden langs bij Bink en zijn vrouwtje. Half juni troffen zij elkaar. Ook Bink was van de partij.

Tijdens het bezoek was het gezang van Bink goed te horen! Helaas bleek het nest Van Bink en zijn vrouwtje door een roofdier vernield: de eieren waren verdwenen. Gelukkig loopt het broedseizoen nog tot en met augustus door, dus mogelijk bouwen ze een nieuw nest.

Brede en hoge rietkragen zijn belangrijk voor de grote karekiet om nesten te bouwen waar roofdieren niet bij kunnen. Riet is echter ook favoriet als voedsel voor de grauwe gans. Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen werken we aan het beschermen van riet en het verbreden van rietkragen. Dat doen we onder meer door met ganzenrasters de vraat van grauwe ganzen te beperken. Die inzet werpt zijn vruchten af: op diverse plaatsen in en rond Loosdrecht herstellen de rietkragen zich. Elders in het gebied zijn bij drie nesten de eerste jongen succesvol uitgevlogen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons