Slice 1

Jachthavens: focus op preventie 

Voordat eigenaren van jachthavens gaan baggeren, willen zij weten hoe de instroom van bagger voorkomen of verminderd kan worden. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kan zich vinden in deze volgorde en start een verkenning naar preventieve maatregelen. Dit onderzoek wordt gefinancierd met geld dat gereserveerd was voor het inrichten van een ontwateringsdepot. 

Samen met de eigenaren van jachthavens gaan we de komende periode maatregelen verkennen om de instroom van slib naar havens tegen te gaan en ophoping langs oevers te voorkomen. Pas als de eigenaren ervan uit kunnen gaan dat dure baggerwerkzaamheden niet elk jaar opnieuw nodig zijn om de bevaarbaarheid van de havens te garanderen, zullen zij gaan baggeren voor eigen rekening. 

Het inrichten van het gewenste eigen ontwateringsdepot blijkt bij nader inzien in een N2000 gebied – zoals het Loosdrechts Plassengebied – niet of nauwelijks haalbaar te zijn. Projectleider Arno Peene: ‘Het is erg ingewikkeld om een omgevingsvergunning te krijgen voor een depot in beschermd natuurgebied. Daarnaast is het erg duur. Voor nagenoeg hetzelfde geld en minder financiële risico’s, kunnen we de bagger afvoeren naar een bestaand depot buiten ons gebied.’ 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons