Slice 1

Inrichten pilots legakkers bijna klaar

In de Kievitsbuurten bij Breukelen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de pilots met legakkers (bijna) afgerond. De beschoeiingen zijn geplaatst en bij enkele pilots is bagger aangebracht. Binnenkort planten we riet (en beschermen dat met ganzenrasters) en brengen we de drijvende constructies aan. Daarna gaat het monitoren van start.

De pilots zijn ingericht om te onderzoeken welk type natuurvriendelijke oever het beste werkt om de natuur te stimuleren en tegelijkertijd de legakkers te beschermen. In totaal voeren we zes pilots uit. We doen dat op grondgebied van het Plassenschap Loosdrecht en omstreken.

Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Ze vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine, zoogdieren en vissen. Ook vogels als de rietzanger en de karekiet voelen zich er thuis. Dat is de reden dat we vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen veel tijd en energie steken in dit onderzoek.

Meten is weten

We gaan de pilots twee broedseizoenen (2022 en 2023) lang monitoren. We kijken vooral naar de ontwikkeling van riet, het inklinken van de ingebrachte bagger (want ook onderwater vindt zetting plaats, al is dat meestal gering) en de stabiliteit van de nieuwe beschoeiingen. Bij drie pilots monitoren we ook de zuurstofconcentratie in het water. Dat doen we omdat we nieuwe technieken gebruiken: we willen weten welke invloed die hebben op de hoeveelheid zuurstof in het water.

Stimuleringsregeling particulieren

Het merendeel van de legakkers in het gebied is in eigendom van particulieren. Hun medewerking is dan ook hard nodig om de natuur in dit unieke landschap te behouden. Wij stimuleren en helpen hen door – na afloop van de pilots – subsidieregelingen aan te bieden voor de twee meest succesvolle technieken. Daarmee kunnen particuliere eigenaren van legakkers voordelig hun beschoeiing vervangen. Eind 2023 wordt er meer bekend over de subsidieregelingen.

Uniek cultuurlandschap

De noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurt bij Breukelen vormen een cultuurlandschap dat uniek is in Europa. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, strookjes land, water en veel riet maakt het ook nog eens tot een bijzonder natuurgebied. De zuidelijke Kievitsbuurt is zelfs onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. We willen dit gebied graag behouden, zodat we er in de toekomst ook nog van kunnen genieten.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons