Slice 1

Inloopbijeenkomst moerasvogels

Het gaat niet goed met kritische moerasvogels die typisch zijn voor het Loosdrechts Plassengebied. Daarom spannen we ons in om de leefomgeving van deze vogelsoorten te versterken. Op 30 januari tussen 18.30 en 20.30 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over maatregelen die we in voorbereiding hebben voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse Plassen.

De maatregelen zijn erop gericht om het broed- en foerageergebied van moerasvogelsoorten zoals de grote karekiet, de purperreiger en de roerdomp te verbeteren. Omdat deze soorten riet nodig hebben om zich voort te kunnen planten, worden er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan om rietgroei te stimuleren en vraat door ganzen te voorkomen. De maatregelen dragen ook bij aan het kenmerkende open karakter van het gebied.

Ontwerp

De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar maatregelen en de mogelijke effecten ervan. Ook hebben we tijdens een tweetal bijeenkomsten wensen, ideeën en suggesties van bewoners en belanghebbenden uit genoemde gebieden opgehaald. Op basis van de uitkomsten heeft advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV een conceptontwerp gemaakt voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse Plassen. Over dat ontwerp willen we nu graag met u in gesprek.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 30 januari organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerp, de maatregelen en wat deze voor u betekenen. De bijeenkomst vindt plaats tussen 18.30 en 20.30 uur in Ottenhome, aan de Zuwe 20 in Kortenhoef. Aanmelden is niet nodig: u kunt binnenlopen wanneer het u schikt. Medewerkers van Royal HaskoningDHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en andere betrokken organisaties zijn aanwezig om u te woord te staan. U bent van harte welkom. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons