Kortenhoef Oost, natuurontwikkeling, Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Slice 1

Inloopavond over natuurontwikkeling in polder Kortenhoef Oost op 17 juli 

Bewoners zijn op woensdag 17 juli tussen 19:00 en 21:30 uur welkom om mee te denken over de inrichting van polder Kortenhoef Oost. Op een kaart is te zien welke soorten natuur waar gerealiseerd zouden kunnen worden. Bewoners kunnen hun reactie geven, ideeën inbrengen en vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Sporthal de Fuik, Zuidsingel 54 Kortenhoef. 

In Kortenhoef Oost wordt gewerkt aan een duurzame polder waar wonen, werken en recreëren met elkaar in balans zijn. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en kwantiteit van het water en de natuur. Er zijn veel kansen voor de ontwikkeling van zeldzame natuur. Er is een natuurambitiekaart opgesteld, die laat zien welke soorten natuur waar mogelijk zijn.  

Denk mee

U kunt woensdag 17 juli vrij inlopen, aanmelden is niet nodig. Op 2 momenten wordt een presentatie gegeven, om 19:30 uur en 20:30 uur. Ook kunt u in gesprek met leden uit de projectgroep. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, LTO Noord en Waterschap AGV. U kunt zowel tijdens de bijeenkomst als via een online reactieformulier laten weten wat u van de ambities voor de natuur vindt. Uw inbreng wordt gebruikt bij het opstellen van een concept-inrichtingsplan voor het gebied, dat vervolgens wordt besproken in individuele gesprekken met perceeleigenaren. 

Het besluit over de aanpak van de voormalige vuilstort Groenewoud is belangrijk voor de ontwikkeling van natuur in de polder Kortenhoef Oost. Omdat de provincie dit besluit nog moet nemen, kan hierover tijdens de bijeenkomst alleen informatie worden gegeven over het proces. 

Meer informatie

Meer informatie over natuurontwikkeling in de polder Kortenhoef Oost vindt u op de projectpagina. Daar vindt u ook de natuurambitiekaart en het online reactieformulier. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons