Slice 1

Infomarkt op 11 oktober, komt u ook?

Op dinsdag 11 oktober organiseren we weer een algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Dit jaar vindt de markt plaats bij Lichtbaken, de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen wandelen. U bent van harte welkom.

Naast algemene informatie over de aanpak besteden we ruim aandacht aan de projecten die momenteel in voorbereiding of in uitvoering zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als de leefomgeving van moerasvogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, het vergroten van het aanbod voor waterrecreatie, het herstellen van legakkers, de aanleg van faunapassages, aanpak van exoten, het toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie in 2030, het beheren van de ganzenpopulatie en nog veel meer. De betrokken projectleiders zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en met u van gedachten te wisselen.

Status aparte: baggeren

Voor het baggerproject dat binnenkort in uitvoering gaat, plaatsen we buiten een aparte tent. We hebben aannemer Beens Dredging uitgenodigd om bewoners en belanghebbenden te vertellen over de aanpak, de eventuele hinder en de maatregelen die we nemen om die hinder te voorkomen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons