Slice 1

Verminderen van cabomba

Cabomba is een waterplant die je liever niet tegenkomt als je zwemt, vaart of vist op de Loosdrechtse of een van de andere Oostelijke Vechtplassen.

Gelukkig is de overlast door alle inspanningen minder geworden. Willen we deze woekerplanten onder controle houden, dan is jaarlijks beheer nodig. Ook de hulp van waterrecreanten is onmisbaar.

Opgepakt vederkruid
 
Foto: Vereniging Samen Cabomba Aanpakken 

Voorkomen verspreiding 

De woekerende waterplant vormt al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur in het plassengebied. Cabomba kan zich makkelijk verspreiden door losse stukken plant die verderop wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet door deze planten heen te zwemmen of te varen. Gebeurt dit per ongeluk toch? Dan is het zaak de losse plantdelen te verzamelen en achter te laten op een plek waar ze geen kwaad kunnen.

Bootgebruikers

Bootgebruikers helpen verspreiding tegen te gaan door de waterplanten uit de schroef te halen als ze hier doorheen zijn gevaren. Hiervoor moet de motor een paar keer in de achteruitstand worden gezet. Hierna kunnen de stukken uit het water worden gehaald. Belangrijk is ook dat schroef en romp vrij zijn van plantslierten voordat je de haven invaart. De planten kunnen worden weggegooid in de groenbak in de haven. Op de oever neerleggen kan ook, als het maar minimaal 1 meter vanaf de waterkant is.

Zwemmers

Ook zwemmers kunnen cabomba losmaken en zo zorgen voor verspreiding. Zie je losse plantslierten? Leg deze stukken dan op de oever, minimaal 1 meter vanaf het water. 

Handen uit de mouwen?

Als je meer wilt doen om cabomba aan te pakken, dan is die hulp meer dan welkom. Bij het aantreffen van een cabomba-veld kan de plant met wortel en al met een hark worden weggehaald. Aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk door een e-mail te sturen naar de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken

Andere acties

Ook overheden, beheerders en ondernemers zetten zich in om, samen met de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken, cabomba in het gebied aan te pakken en verspreiding te voorkomen. Zo zijn in 2019 en 2020 diverse jachthavens en recreatieparken cabomba-arm gemaakt. De cabombahaard bij de Raaisluis is in 2020 aangepakt. Ook zijn pilots opgezet om te kijken hoe verspreiding kan worden tegengegaan. Deze acties worden dit jaar voortgezet. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons