Slice 1

Groot Nimfkruid op de Veendijk

De aquatisch ecologen van Waternet hebben op de Veendijk de zeldzame waterplant Najas marina aangetroffen, beter bekend als Groot Nimfkruid. Dat is goed nieuws, het betekent dat er voldoende licht op de bodem valt. En die helderheid neemt naar verwachting alleen maar toe. Hoe zit dat?

Groot Nimfkruid herken je aan de bruine stekels op stengels en bladeren. Het plantje is sterk vertakt en breekt gemakkelijk (waardoor het zich ook snel vermenigvuldigt). Kenmerkend is dat de soort in relatief helder, hard tot zeer hard water groeit en zowel in zoet als in licht brak water voorkomt. De waterplant komt bij gering doorzicht vooral voor in ondiepere delen, waar zich gewoonlijk een laagje bagger heeft opgehoopt.

Op de Veendijk lijkt de waterplant te groeien op de minder diepe delen langs de kade. Dat betekent dat er daar voldoende licht op de bodem valt. Als de plant zich uitbreidt dan gaat hij (zwevend) slib vasthouden en nutriënten opnemen, waardoor het water nog helderder wordt. Ecologisch gezien is dit een goede ontwikkeling. Maar ook de varende recreatie zal geen tot weinig last hebben van het plantje dat zich vooral op de bodem vestigt.

Waternet houdt de verspreiding van de waterplant de komende jaren goed in de gaten. Door de geplande baggerwerkzaamheden later dit jaar zal het Groot Nimfkruid helaas (tijdelijk) verdwijnen. Door de plant nu te laten staan, is de kans groter dat zaden van de plant in het watersysteem achterblijven en de soort zich na de werkzaamheden weer kan herstellen.

Het advies aan omwonenden is dan ook om de plant niet weg te halen. Dit kan het begin van natuurherstel zijn. De komende jaren moet blijken of het herstel doorzet.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons