Slice 1

Gemeente Wijdemeren gaat De Gouden Greep handje helpen

De gemeente Wijdemeren gaat een projectteam formeren voor de omvorming van eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen tot De Gouden Greep. De gemeente is enthousiast over het plan en ziet het vooral als haar taak om de samenwerking te zoeken met partners uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen en te onderzoeken of verbinding kan worden gevonden met bestaande plannen en projecten.

De initiatiefnemers van De Gouden Greep willen het eiland in de Loosdrechtse Plassen ontwikkelen tot een plek waar spelen en natuur centraal staan en kleinschalige activiteiten plaatsvinden op het gebied van onder andere muziek, kleinkunst, theater en educatie. De stichting zet zich in voor de financiering, waaronder het werven van fondsen en het realiseren van activiteiten onder de noemer De Gouden Greep, de mooiste plek om aan te spoelen.

Waardevolle aanvulling

De gemeente Wijdemeren ziet mogelijkheden omdat met realisatie van De Gouden Greep het gebied toegankelijker wordt voor een grotere groep mensen die vooral wil genieten van natuur en rust. Daarbij wordt het eiland ook bereikbaar voor mensen zonder boot; zij kunnen straks gebruik maken van de fietsboot of al suppend en kanoënd het eiland bezoeken. Daarmee kan dit eiland een waardevolle aanvulling worden op het huidige recreatieaanbod, waarbij op plekken de natuur meeprofiteert van de aanpassingen.

Samenwerking

De Gouden Greep is een van de winnaars van de prijsvraag die bij de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 werd uitgeschreven. Vraag was een aansprekend icoon te ontwerpen om de bijzondere waarden van het Loosdrechts Plassengebied te markeren. Het leverde drie passende ontwerpen op waarvan er voor 2027 in ieder geval één gerealiseerd moet zijn.  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.degoudengreep.org.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons