Slice 1

Gedeputeerde bezoekt Kortenhoef en Ankeveen

Op vrijdag 25 maart ging Esther Rommel, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland voor natuur en landschap, grond, bodemdaling en stikstof, op werkbezoek in de Oostelijke Vechtplassen.

Rommel ontmoette de bestuursleden van BAKEN, de vereniging van grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, voor de derde keer. Het gesprek ging deze keer over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in de beide kernen. De provincie werkt in de verschillende deelgebieden in overleg met bewoners, ondernemers, gemeenten en natuurorganisaties aan een omgevingsvisie. Het verbinden van natuurgebieden is van groot belang om de biodiversiteit te verbeteren.

Biologisch boeren

Ook bracht de gedeputeerde een bezoek aan het melkveebedrijf Het Veldhoen in Ankeveen. Boer Wilko Kemp gaf uitleg over natuurrealisatie op zijn gronden in samenwerking met Natuurmonumenten. In 2015 is het gezin overgestapt naar een biologische bedrijfsvoering die volgens meneer Kemp past bij dit gebied. Het houdt bijvoorbeeld in dat minder kunstmest wordt gebruikt, dat organisch restmateriaal wordt teruggegeven aan de bodem en dat stukken land niet gemaaid worden zodat er ruimte is voor kruiden en insecten.

De stap naar biologisch heeft het stikstofgebruik meer dan gehalveerd: van 350 kg stikstof per hectare naar 170 kg stikstof per hectare. Naast de melkkoeien heeft het gezin ook 1 varken ‘tante Truus’ en schapen. Het was duidelijke lammertijd. In deze tijd van het jaar zijn er in de stallen soms wel vijf bevallingen per dag.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons