Ecologiscge Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen
Slice 1

Ecologische Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft vandaag (maandag 5 februari) een bezoek gebracht aan de Oostelijke Vechtplassen. Er stonden twee locaties op het programma van het veldbezoek: Hollands Ankeveen-Oost en de Westbroekse Zodden. Er is besproken wat nodig is om de natuur te beschermen en verschillende planten en dieren in het gebied te behouden.

In maart brengt de Ecologische Autoriteit het advies uit over natuurdoelanalyses van de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer.

Advies

Alle provincies hebben voor de 130 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Nederland natuurdoelanalyses opgesteld. Hierin staat beschreven wat de staat is van de natuurgebieden, welke problemen er zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. De Ecologische Autoriteit is anderhalf jaar geleden opgericht om de natuurdoelanalyses van alle provincies te beoordelen en advies uit te brengen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons