Slice 1

Duidelijkheid over piekbelasting

Deze week is er duidelijkheid gekomen over de aanpak piekbelasting. Piekbelasters zijn bedrijven met een hoge uitstoot op stikstofgevoelige natuur. Geïnteresseerden kunnen kijken op de website aanpak piekbelasting of zij onder de regeling vallen. We verwachten echter niet dat er veel piekbelasters in de Oostelijke Vechtplassen zijn. We hopen dat ondernemers die willen verduurzamen of stoppen – en die niet in aanmerking komen voor deze regeling – zich bij de provincies melden om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. In de gebiedsgerichte aanpak leveren we maatwerk. Ondernemers in het Noord-Hollandse deel van het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen, kunnen contact opnemen met Mieneke Zijlmans. In Utrecht kunnen ondernemers zich richten tot Linda Groot. Aanvullend kunnen Utrechtse agrarisch ondernemers gebruikmaken van zogenoemde plattelandscoaches. Deze worden vanuit de provincie Utrecht gefaciliteerd, maar opereren onafhankelijk. Ook zijn zij goed geïnformeerd over alle actuele regelingen en helpen bij het maken van passende keuzes. Voor ondersteuning door een plattelandscoach kunnen agrariërs zich aanmelden via Lami.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen in de blog van gedeputeerde Rommel (Natuur en Stikstof, provincie Noord-Holland) en op de website van de provincie Utrecht.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons