Slice 1

Drempels Oostelijke Drecht worden weggehaald

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft op 11 oktober besloten om circa 56.000 euro beschikbaar te stellen om de (zand)drempels van het riviertje de Oostelijke Drecht weg te laten halen. Voor de recreatiesector is dit voor de bevaarbaarheid van de plassen van groot belang.

Bij aanvang van het baggeren was de verwachting dat met het baggeren van de Oostelijke Drecht dit riviertje iets dieper zou worden.  Niet de diepte van 2 meter, die bij het baggeren over het algemeen wordt aangehouden, maar 1,70 meter. Bij het baggeren is de afspraak dat het ‘fluffy slib’ wordt gebaggerd en niet de oorspronkelijke harde bodem. Bekend was dat de Oostelijke Drecht minder diep is.

Bodem van hard zand

Bij het baggeren van de Oostelijke Drecht bleek echter dat hier op de bodem geen overtollig fluffy slib ligt, maar dat het hier vooral gaat om (hard) zand. Zand dat hier al heel lang ligt, het is een zandpakket uit het Pleistoceen. Dit zand kon tijdens het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas – dat nu plaatsvindt – niet weggehaald worden. De baggeraar had er geen opdracht voor en kon het zand bovendien niet afvoeren naar het weilanddepot, omdat dit alleen geschikt is voor het fluffy slib.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons