Dijkverbetering Horstermeer Zuid
Slice 1

Dijkverbetering Horstermeer Zuid

Medio juni is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gestart met het omleggen van de Ringdijk Horstermeer-Zuidwest. Omdat er veel aan de huidige dijk moest gebeuren, is omleggen minder ingrijpend dan verbeteren. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken.

De nieuwe verdediging tegen hoog water heet: dijk Horstermeer Zuid. Deze dijk beschermt straks zowel de Meeruiterdijksche Polder als de Horstermeerpolder tegen hoog water.

Verleggen en ophogen

De dijk Horstermeer Zuid begint bij de sluis ’t Hemeltje in Nederhorst den Berg en volgt dan de Vreelandseweg. Het korte zuidelijke gedeelte vanaf de knik wordt opgehoogd. De aannemer brengt over een lengte van 400 meter een laag klei aan van ongeveer 70 cm. Omdat de dijk grenst aan het beschermde Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ziet een ecoloog er op toe dat de natuur geen nadelige gevolgen ondervindt van de werkzaamheden. De aannemer gebruikt alleen elektrisch materieel zodat er geen uitstoot van stikstof plaatsvindt. De werkzaamheden aan de dijk vormen geen project binnen het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.  

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van Waternet.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons