Slice 1

De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).

Nanette Elfering

De afgelopen periode was de gebiedsloods vraagbaak voor recreatieondernemers hoe met de RIVM-maatregelen om te gaan en op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken. Ook stond zij in overleg met de veiligheidsregio om ervoor te zorgen dat er veilig ondernomen en gerecreëerd kan worden. Nanette  Elfring: “Ik ondersteun de sector zoveel mogelijk om deze moeilijke tijden door te komen.” 

Gedragscode waterrecreatie

In samenwerking met de Hiswa/Recron, gemeente Wijdemeren en een aantal buurgemeenten is een ‘Gedragscode Waterrecreatie’ opgesteld, zodat ook consumenten op het water weten hoe veilig om te gaan met de regels van het RIVM bij anker- en ligplaatsen. “We konden zo voorkomen dat ook de plassen, net als stranden en bossen, ‘dicht’ zouden moeten. Een frisse neus op het water halen, bleef zo mogelijk en er wordt veel gebruik van gemaakt. De verhuur en verkoop van sloepen gaat goed. Ook bezorgdiensten van  restaurants kunnen het soms niet bijhouden, zoveel bestellingen worden er geplaatst.” 

Veel samenwerking

“Ondernemers hebben de afgelopen weken veel samengewerkt en kennis en ervaring uitgewisseld in WhatsApp-groepen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met parkeren. Er is inmiddels ook een initiatief om er op in te spelen dat waarschijnlijk meer mensen in Nederland op vakantie gaan. Ondernemers werken samen om de recreatiemogelijkheden in het gebied samen beter zichtbaar te maken en te promoten.” 

Focus

“De focus ligt er voorlopig op om de sector zo goed mogelijk te faciliteren om overeind te blijven. Ik verwacht daarna een periode waarin we kunnen en moeten reflecteren of we dezelfde doelen en prioriteiten voor de transformatie van de recreatie moeten vasthouden, of dat we de koers moeten verleggen om een gezonde recreatiesector te behouden.” Wordt vervolgd!

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons