Slice 1

Broedende ijsvogels in drukke jachthaven? Het kan!

Door samen met specialisten de juiste maatregelen te nemen, is het zelfs in een druk recreatief gebied mogelijk om ijsvogels een veilige broedplek te bieden. Dat is althans de conclusie die Hans van der Laan trekt, nu er volgens plan opnieuw ijsvogels broeden in zijn drukbezochte jachthaven.

Toevalstreffer? Zeker niet, dit is wel degelijk het resultaat van een bewuste investering. De bijzondere natuur in het Loosdrechts Plassengebied is weliswaar de basis voor recreatieondernemers maar vormt vanwege strikte natuurwetgeving tegelijkertijd een bedreiging. Van der Laan: ‘Om die beperkingen om te zetten in iets positiefs zijn hebben we een aantal specialisten de ruimte gegeven om te kijken wat in onze jachthaven de mogelijkheden zijn. We zijn uitgekomen op de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Dat was best een investering maar het loont wel degelijk’. De ijsvogelwanden doen het erg goed en het aantal verschillende planten en dieren is zichtbaar toegenomen. ‘Waar we eerst uitkeken op bramenstruiken, brandnetels en wildgroei aan struiken, zien we nu een prachtige oever met gele lis, kattenstaarten en enorm veel vlinders, sprinkhanen en andere insecten.’

Om het ook zo mooi te houden, wordt een actief maaibeleid gevoerd. Ondiepe plas en dras poeltjes groeien snel dicht met riet en waterplanten. Het vraagt tijd en aandacht om dit allemaal open te houden. En het luistert nauw want de ene soort verdrukt de andere en soms worden planten en zaden weggevreten nog voor ze tot groei komen. Van der Laan: ‘Bij de aanleg lieten we delen van de oever inzaaien met een mengsel van Cruydt Hoeck maar daar werd ruim 80% van weggevreten door vogels en ganzen. Een behoorlijke tegenvaller, ook in financiële zin. We gaven niet op en bij de tweede poging boekten we alsnog resultaat.’ Daarnaast is er een bijenhotel geplaatst en wordt er gestudeerd op de aanleg van broedplaatsen voor kerkuilen en vleermuizen. 

Samen ondernemen

De ecologische initiatieven financiert Van der Laan zelf. De gasten van Haven Lake Village, het bedrijf waar Van der Laan ook eigenaar van is en dat deze villa’s verhuurt voor short stay, dragen per boeking een klein bedrag af voor het onderhoud. Heeft u belangstelling om op eigen grond of in uw jachthaven ecologische initiatieven te ontplooien of te versterken? Neem gerust contact op met Jachthaven Kortenhoef. Zij vertellen u graag meer over de aanpak en de kosten.

De bij Jachthaven Kortenhoef betrokken specialisten zijn ecoloog Jan van der Winden, ijsvogel-expert Jelle Harder en een landschapsarchitectenbureau uit Utrecht. Zij geven adviezen, werken plannen uit en monitoren. Uiteindelijk doel is om de natuur in de havens steeds verder te optimaliseren en de beleving te maximaliseren.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons