Slice 1

Borden grondwaterbeschermingsgebied in Horstermeerpolder

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam onderzoeken in de Horstermeerpolder al langere tijd hoe kan worden voorkomen dat brak kwelwater niet in de natuur terechtkomt. Ook onderzoeken zij of van dit brak kwelwater drinkwater kan worden gemaakt. Om die reden heeft de provincie de Horstermeerpolder in 2020 aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Om de omgeving hierop attent te maken staat dit vanaf eind mei met borden aangegeven.

De blauwe borden met de tekst grondwaterbeschermingsgebied worden geplaatst langs de Middenweg, ter hoogte van de kruising met de Randweg en ter hoogte van de kruising met de Herenweg/Stichts End in Ankeveen.

Regels

Omdat de Horstermeerpolder een grondwaterbeschermingsgebied is, gelden er regels. Afhankelijk van de handeling die u wilt uitvoeren, geldt er een meldplicht of is een ontheffing noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u op de site van de provincie.

Onderzoek

Wilt u meer weten over het onderzoek in de Horstermeerpolder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam? Ga dan naar de site van Waternet.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons