Slice 1

Bodemonderzoek met helikopter                                   

Begin september 2022 voert Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam bodemonderzoek uit in de Horstermeerpolder en omgeving. Zij doet dit vanuit de lucht met een laagvliegende helikopter. De vluchten zorgen tijdelijk voor geluidsoverlast. Exacte vliegdata zijn afhankelijk van het weer en zijn pas paar dagen tevoren bekend.

De helikopter zal relatief laag over de polder vliegen en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. Er wordt niet over huizen of bedrijfspanden gevlogen. Toch kan het geluid een onveilig gevoel teweeg brengen bij bewoners en recreanten. Ook paarden schrikken soms van het geluid en rennen weg. De piloot houdt hier zoveel mogelijk rekening mee. Wellicht kunt u zelf uw eventuele gasten informeren. Heeft u paarden in uw bezit, dan is het misschien prettiger ze tijdens de vluchtdagen op stal te houden.  Omdat de weersomstandigheden bepalend zijn, kan Waternet pas een paar dagen van tevoren aangeven op welke dagen er wordt gevlogen. Gekoerst wordt op de eerste twee weken van september en de exacte data vindt u te zijner tijd hier.

Bodemonderzoek vanuit de lucht

Het bodemonderzoek is nodig om de waterkwaliteit in de Horstermeerpolder verder te verbeteren. Met het oog op klimaatverandering onderzoekt Waternet ook hoe er nu en in de toekomst duurzamer kan worden omgegaan met zoet water. En of de productie van drinkwater kan worden uitgebreid. 

Onder de helikopter hangt een sensor met een diameter van 30 meter. Hiermee wordt een magnetisch veld opgewekt dat inzicht geeft in de verschillende aardlagen en in kaart brengt waar zoet en zout water stroomt.

foto: Waternet

De helikopter maakt een groot aantal metingen per seconde. Deze metingen zijn vele malen nauwkeuriger en efficiënter dan wanneer je vanaf de grond meet.

Dit is een publicatie van Waternet en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beiden zijn partner in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen waarbij zij samen met 20 andere partners werken aan de natuur, waterkwaliteit en recreatiesector in dit unieke, beschermde natuurgebied.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons