Slice 1

Beschoeiing zuidelijk deel De Heul wordt opgeknapt

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten financiën beschikbaar te stellen voor het opknappen van de beschoeiing van het zuidelijk deel van vaarverbinding De Heul. De verwachting is dat dit najaar de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zodat de vaarverbinding voor seizoen 2025 weer in goede staat is.

De voorgestelde aanpak voor het opknappen van de beschoeiing is tot stand gekomen in overleg met aanwonenden en vertegenwoordigers van de recreatiesector.

Uitzonderlijke situatie

De Heul vormt samen met het Horregat de enige verbinding met de Vuntus en de Eerste Loosdrechtse Plas. De openbare vaarverbinding kent geen publieke vaarwegbeheerder waardoor niemand zich verantwoordelijk voelt voor het achterstallig onderhoud. Vanwege deze uitzonderlijke situatie én het grote belang voor de recreatie in het Plassengebied is besloten geld beschikbaar te stellen uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP).

Afspraken

Een belangrijke afspraak voor de opknapbeurt van De Heul is dat de gemeente Wijdemeren eigenaar wordt en daarmee de verantwoordelijkheid draagt voor het toekomstig beheer van de vaarverbinding. De gemeente is ook eigenaar van het Horregat, het andere deel van het éénrichtingscircuit. Daarnaast is het noodzakelijk dat de eigenaren van de percelen een strook om niet overdragen aan de gemeente. De komende periode worden de afspraken uitgewerkt en de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De bevaarbaarheid van de verbinding is hiermee voor de toekomst gewaarborgd.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons