Slice 1

Bekijk de waterkwaliteit in uw werk- of woongebied

De meetgegevens over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn bijeengebracht op een overzichtelijke website. Op de site staat per (deel)gebied de beoordeling van de waterkwaliteit.

De beoordeling is gebaseerd op het aantal planten en de soorten planten die in het water leven. Per afwateringsgebied staan ook de gemeten gehaltes aan voedingsstoffen (stikstof en fosfor) in het water.

Bekijk zelf hoe het met de waterkwaliteit van uw werk- of leefgebied is gesteld op de site Wat is mijn waterkwaliteit?.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons