Slice 1

Bedankt Jacob en Tom!

De regiegroep heeft tijdens de vergadering van 14 maart afscheid genomen van Jacob van der Meulen en Tom Fick. Beide heren hebben vele jaren de watersport sector vertegenwoordigd in diverse projectgroepen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en de regiegroep.

Kritische blik

Al die jaren bleven zij met name aandacht vragen voor realisatie van projecten uit de pijler ‘Ontwikkelen vrijetijdslandschap’ van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Waardering was er vooral voor de vele gebiedskennis en kritische blik die de heren hebben ingebracht en waarmee zij een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het programma. In hun dankwoord stonden beide heren vooral stil bij het achterblijven in resultaat voor hun sector vergeleken bij de andere twee pijlers ‘versterken ecologie’ en ‘moderniseren recreatiesector’.

Vertegenwoordiging

In de regiegroep worden vanaf begin dit jaar de ondernemers uit de waterrecreatiesector/HISWA-RECRON vertegenwoordigd door Hans van der Laan. Jan Willem Bouman vertegenwoordigt het Watersportverbond. De volledige samenstelling van de regiegroep vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons