Slice 1

Baggeren werkhaven

De stuurgroep heeft op 11 oktober besloten om 50.000 euro beschikbaar te stellen om de werkhaven van het Plassenschap – de Rimboe – aan de Veendijk te baggeren. Havens in de Loosdrechtse plassen, die nog uitgebaggerd moeten worden, kunnen leren van deze ervaringen.

Afspraak is dat als onderdeel van het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas ook bagger uit de verschillende havens wordt verwijderd. We overleggen met de sector hoe we dit kunnen realiseren.
Vooruitlopend hierop wordt nu de werkhaven uitgebaggerd. Met als voordeel dat tijdens de uitvoering ervaring kan worden opgedaan. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of de ingeschatte kosten overeenstemmen met de praktijk en bekeken wordt met welke punten rekening moet worden gehouden bij het baggeren van een haven.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons