Slice 1

Baggeren in november 2022 van start

In november 2022 gaan we van start met het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. We verwijderen overtollig slib zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen. Het werk wordt uitgevoerd door Beens Dredging B.V. en is medio 2024 klaar.

In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 gebaggerd. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024. De herbruikbare bagger wordt eerst te drogen gelegd op het aangrenzende perceel, de polder Mijnden Zuidwest. Eenmaal droog wordt – naar verwachting een jaar later – de uitgedroogde bagger verspreid over het perceel.

Samenwerking van ontwerp tot uitvoering

Het afgelopen jaar hebben we samen met Beens Dredging, de baggerdivisie van de Beens Groep, het ontwerp en de bijbehorende uitvoeringswijze verder uitgewerkt. In de afgelopen 1,5 jaar zijn ook bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de plassen en het depot betrokken. In juli 2022 is de uitvoeringsovereenkomst getekend. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met de direct betrokkenen grondeigenaren in de polder Mijnden Zuidwest.

Werkvoorbereiding

De komende maanden bereiden we de werkzaamheden voor. Ook informeren we bewoners en bedrijven in de nabijheid van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas en het depot Mijnden Zuidwest over de aanpak, de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen die we nemen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Parallel daaraan werken we het ontwerp verder uit en doorlopen we de procedures voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

Medio oktober begint de aannemer met de aanleg van leidingen die straks het slib uit de Loosdrechtse Plassen naar de polder Mijnden Zuidwest transporteren. Kort daarna (medio november) gaat het daadwerkelijke baggeren van start.

Inloopbijeenkomst: 11 oktober

Op dinsdag 11 oktober organiseren we een grote informatiemarkt over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De markt vindt plaats van 17.30 tot 20.30 uur in de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht. Er wordt een aparte ruimte ingericht voor de baggerprojecten. Aannemer Beens Dredging is aanwezig om u te woord te staan. U bent van harte welkom.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons