Slice 1

Vergunningaanvraag baggeren van start

Het baggerproject is één van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De start van de uitvoering staat gepland voor het najaar van 2022: we beginnen dan met het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas. Omdat sommige vergunningen een lange doorlooptijd hebben, vragen we ze nu al wel aan.

Het aanvragen en verlenen van vergunningen voor een project als het baggeren van de plassen kost veel tijd. Vergunningen worden niet zomaar verleend: het vereist gedegen onderzoek om precies te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het werk zo uit te voeren dat de impact acceptabel is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ecologische vergunningen, waarbij maatregelen bepaald moeten worden die het gebied en de daarin voorkomende planten en dieren tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk beschermen.

Bevoegd gezag

Vanwege die lange doorlooptijd van de ecologische vergunningen zijn we vroeg gestart met de voorbereidingen. Het vereiste onderzoek is intussen afgerond. Op basis van de uitkomsten vraagt de provincie Noord-Holland, trekker van het baggerproject, de vergunningen aan bij de bevoegde gezagen. De provincie Utrecht voert het gezag als het gaat om beschermen van flora- en fauna-soorten. Zij beoordeelt de aanvraag op het werk dat gaat plaatsvinden, hoe het wordt uitgevoerd en de maatregelen die we nemen om dieren en planten daadwerkelijk te beschermen. Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vragen we de vergunning aan voor gebiedsbescherming Natura 2000. Ook met deze partner hebben we vooraf intensief overlegd over de werkzaamheden en de maatregelen die we nemen om het Natura 2000-gebied goed te beschermen.

Tijdspad

Naast de ecologische vergunningen zijn er nog andere vergunningen nodig, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Deze kennen een kortere doorlooptijd. We verwachten rond augustus over de noodzakelijke vergunningen te beschikken om aan de slag te kunnen gaan.

Voor concrete vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joris van Liebergen, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons