Slice 1

12 oktober: 3e editie informatiemarkt

Meer weten over de Aanpak Oostelijke Vechtplassen? Dit is uw kans! Op donderdag 12 oktober organiseren we – alweer voor de derde keer – een algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen onze aanpak. De markt vindt plaats bij in de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen wandelen. U bent van harte welkom. 

Naast algemene informatie over de aanpak besteden we ruim aandacht aan de projecten die momenteel in voorbereiding of in uitvoering zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als de leefomgeving van moerasvogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, actuele baggerwerkzaamheden, het vergroten van het aanbod voor waterrecreatie, het herstellen van legakkers, de aanleg van faunapassages, de aanpak van waterplanten die voor overlast zorgen en het toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie in 2030. De betrokken projectleiders zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en met u van gedachten te wisselen. 

Tip: kom met de fiets, vanwege beperkte P-gelegenheid!

Voorgaande jaren werd de markt goed bezocht. Beide keren telden we zo’n 200 belangstellenden. De reacties waren erg positief: uitgebreid, de direct verantwoordelijken bij de tafels en alle ruimte voor een goed gesprek. Kom ook en ervaar het zelf!

Sinds 2017 werken 21 partijen samen om problemen in de Oostelijke Vechtplassen aan te pakken. Het inrichten van een vrijetijdslandschap, het versterken van de natuur en het moderniseren van de recreatiesector zijn het belangrijkst. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen, dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van dit unieke en beschermde natuurgebied. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons