Slice 1

Mutual Gains Approach

MGA is een systematische aanpak die zowel de kwaliteit van besluitvorming als de besluiten zelf verbetert. De kern van de MGA is dat zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij onderhandelingen over bepaalde besluiten en dat aan hun belangen tegemoet gekomen wordt bij het vormgeven van oplossingen.

In plaats van energie te steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, gaat MGA uit van het creëren van begrip voor elkaars belangen.

Doordat iedereen voordeel heeft bij deze benadering wordt vaak de term ‘win-win’ gebruikt. Met deze aanpak is het mogelijk om samen tot betere ideeën en oplossingen te komen die bovendien langer standhouden.

In MGA staat het begrip consensus centraal. Het is het gezamenlijke zoekproces en de gezamenlijke vaststelling van duurzame oplossingen. De partijen ondersteunen de oplossingen omdat deze een meerwaarde hebben voor hun eigen belang.

MGA is een onderhandelingsbenadering die aan de hand van slim in te zetten afspraken en methoden ruimte biedt voor een effectieve en doelgerichte besluitvorming.

Bron: www.MGA-netwerk.nl

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons