Slice 1

VVBB mag plan ontwikkelen voor Boomhoek

De Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB) krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen een budget van € 10.000 voor het opstellen van een plan voor bewoners en ondernemers in de omgeving Boomhoek. Dit besluit komt voort uit onze ambitie de dorpslinten aantrekkelijk te maken voor recreanten en andere bezoekers en deze een uitnodigende, vriendelijke uitstraling te geven die daarbij past.

Het plan moet laten zien op welke manier en met welke middelen de aangrenzende percelen van particulieren en erfgrenzen kwalitatief en uitnodigend kunnen aansluiten op de nieuwe inrichting van de openbare weg. Er gelden daarvoor verschillende eisen. Zo moeten naast minimaal 6 ondernemers ook de gemeente Wijdemeren en andere partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen het plan ondersteunen en dragen. Daarnaast dient het plan uiterlijk een half jaar na oplevering van de recreatieboulevard te zijn ingediend. Dat is op z’n vroegst in het najaar van 2024. De Stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen beslist uiteindelijk of het bedrag ter beschikking wordt gesteld.

Dit aanbod geldt als invulling van het project ‘ Van dorpslint naar recreatieboulevard’ binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen als onderdeel van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Eerder is in overleg met de VVBB de mogelijkheid onderzocht om meer bomen toe te voegen aan de Boomhoek. Dit bleek echter niet mogelijk vanwege kabels en leidingen in de openbare ruimte.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons