Slice 1

Projectleiders OVP wisselen ervaringen uit

Donderdag 1 februari kwamen circa 20 projectleiders, programmamanagers en andere betrokkenen bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) bij elkaar om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De betreffende medewerkers van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht en de organisatie Waternet/AGV vonden het een geslaagde bijeenkomst en maakten de afspraak om elkaar halfjaarlijks bij te praten over de projecten van het OVP.

Afstemming

Bij een programma waarin 21 partijen samenwerken aan 25 projecten in een uitgestrekt gebied als de Oostelijke Vechtplassen is het belangrijk dat betrokkenen elkaar weten te vinden. Dit maakt het mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen en ook naar de omgeving een gezamenlijk verhaal te vertellen. Daarnaast kunnen projectleiders- en -medewerkers leren van elkaars ervaringen en verbindingen tussen projecten leggen. Dat is zeker van belang nu de uitvoering van een aantal projecten richting uitvoering lijkt te komen.

Organisatiestructuur

Naast afstemming op projectenniveau vindt er overleg plaats tussen de betrokken overheden via een kernteam. Een regiegroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderstukken van de stuurgroep OVP, die uiteindelijk de beslissingen neemt. Meer informatie over de organisatie van het OVP vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons