Animatie
Slice 1

Polder Mijnden Zuidwest definitieve locatie voor baggeropslag

Na vervolgonderzoek en gesprekken met direct betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee is de weg vrij om te gaan uitvoeren. In november 2022 starten we met het baggeren.

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen wees in maart 2021 de polder Mijnden Zuidwest aan als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Vervolgens vond onderzoek plaats om de geschiktheid bevestigd te krijgen. Dat traject is nu doorlopen. Het baggeren kan van start.
Het baggeren vindt plaats in de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas en duurt naar verwachting tot medio 2024. In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 gebaggerd. De herbruikbare bagger wordt eerst te drogen gelegd op het aangrenzende perceel, de polder Mijnden Zuidwest. Eenmaal droog – naar verwachting circa een jaar later – wordt de uitgedroogde bagger verspreid over het perceel.
De komende maanden bereiden we de werkzaamheden zorgvuldig voor en zorgen we voor de noodzakelijke vergunningen. Ook informeren we belanghebbenden over de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen die we nemen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Informatiemarkt
Op dinsdag 11 oktober organiseren we een grote informatiemarkt over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De markt vindt plaats van 17.30 tot 20.30 uur in de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht.
In een aparte tent naast de kerk ruimte richten we een ruimte in voor de baggerprojecten. Ook de aannemer is aanwezig om belangstellenden te woord te staan.

Animatie

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons