Slice 1

Partners gaan uitvoering Gebiedsakkoord evalueren

Adviesbureau Arcadis gaat de komende maanden met alle betrokkenen de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen evalueren. Ook inwoners kunnen hun mening geven.

 Het doel is om samen inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de verkregen informatie geeft het bureau concrete aanbevelingen voor het vervolg.

De partners die eind 2017 hun handtekening zetten onder het Gebiedsakkoord werken al bijna 3 jaar samen aan de plannen en uitvoering van de vele projecten. Deze moeten samen de natuur, recreatie, waterkwaliteit en leefomgeving in het gebied verbeteren. Maar sluit de organisatiestructuur van het programma goed aan bij de dagelijks uitvoeringspraktijk of kan dat beter? Is er voldoende balans tussen de pijlers natuur, recreatie en landschap? Hoe ervaren inwoners en andere belanghebbenden de uitvoering van het Gebiedsakkoord? En hoe verloopt de samenwerking tussen alle betrokken partijen?

‘Waar nodig bijsturen’ 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet van Wijdemeren: “We willen de problemen in het gebied nog altijd aanpakken. Dit moeten en willen we samen met inwoners en ondernemers uit de omgeving doen. In de dagelijkse praktijk zien we dat de uitvoering heel complex is en er een pittige dynamiek ontstaat. Projecten overlappen elkaar, inwoners krijgen soms met meerdere projecten te maken, uiten regelmatig hun zorgen en de samenwerking tussen de partners blijkt zo nu en dan niet eenvoudig. Ik hoop dat inwoners ondertussen kunnen zien dat de gezamenlijke investering ook bijdraagt aan de werkgelegenheid, behoud en verbetering van onze voorzieningen en aan de vitaliteit van onze gemeente in het algemeen. Dat is nodig, want we staan er anders niet goed voor. Ik wil graag lessen trekken uit de evaluatie en effectiever samenwerken om nog meer mooie resultaten te boeken. We hebben al heel wat bereikt. Dan denk ik aan de gezamenlijke inspanningen voor de fietsboot in Loosdrecht, het nieuwe wandelbruggetje in ’s-Graveland, de nieuwe kanosteigers tussen de Wijde Blik en de Vuntusplas, de nieuwe inrichting van een deel van de Oud-Loosdrechtsedijk en de gezamenlijke aanpak van de woekerende cabomba in de plassen. Ook denk ik aan de ondersteuning die recreatieondernemers kregen van de gebiedsloods om in deze tijd van corona goed samen te werken en het gebied samen te promoten. Dat doen ze geweldig.”

Gesprekken, bevindingen en aanbevelingen 

Arcadis gaat de komende maanden het gesprek aan met projectleiders, bestuurders en de uitvoerders van de projecten. Ook gaan ze in gesprek met inwoners en ondernemers. De uiteindelijke bevindingen en aanbevelingen legt het bureau voor aan de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen die hier vervolgens mee verder gaat. De bevindingen en aanbevelingen uit de evaluatie zijn te zijner tijd openbaar. 

Deze evaluatie maakt deel uit van de afspraken die eind 2017 zijn vastgelegd in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Meer informatie: www.vechtplassen.nl.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons