Miljoenenaanvraag voor natuurherstel
Slice 1

Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

De bijzondere laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen staat onder druk. Daarom voeren de partners van het gebiedsakkoord allerlei projecten uit om de natuur te herstellen en behouden.

Voor een deel van deze projecten wordt een bijdrage aan het Rijk gevraagd van ruim € 15 miljoen. Deze projecten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren en dichtgegroeide moerassen open te maken.

Door de neerslag van teveel stikstof is de natuur in Nederland aangetast, ook in het Vechtplassengebied. De natuur en het water krijgen teveel voedingsstoffen. Hierdoor kunnen beschermde plant- en diersoorten zoals de otter, purperreiger en groenknolorchis hier minder goed leven. Zij gedijen namelijk juist het best bij voedselarme omstandigheden.

Het geld is onder andere bestemd voor de bouw van defosfateringsinstallaties die het water zuiveren, voor moerasherstel en baggerwerkzaamheden. De aanvraag wordt gedaan door de provincie Noord-Holland. In totaal gaat het om een aanvraag van €44 miljoen: ook voor andere gebieden in Noord-Holland zijn natuurherstelmaatregelen nodig. Naar verwachting neemt het Rijk hierover binnen 6 weken een besluit.

Miljoenenaanvraag voor natuurherstel
(foto: purperreiger – Natuurmonumenten / Dick van Egmond)

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons