Slice 1

Joyce van Beek nieuwe programmamanager OVP

De provincie Noord-Holland heeft Joyce van Beek formeel per 1 december aangesteld als nieuwe programmamanager voor Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). Ze vervulde de functie sinds 1 april als plaatsvervanger van Nannette van Goor, die de afgelopen drie jaar programmamanager was.

Joyce van Beek doet dit vanuit haar functie van programmamanager Landelijk Gebied bij de provincie Noord-Holland. Mieneke Zijlmans, projectleider natuurontwikkeling bij de provincie Noord-Holland, treedt vooralsnog op als plaatsvervangend programmamanager OVP. OVP valt binnen de regio Gooi en Vechtstreek, een van de vijf regio’s waarbinnen het provinciaal programma landelijk gebied wordt uitgewerkt.

Betrokkenheid en energie

Joyce: ‘In het afgelopen half jaar heb ik mij het gebiedsakkoord eigen gemaakt en de betrokken partners leren kennen. Ik heb een goed gevoel bij wat ik tot nu toe heb gezien en ervaren, al vraagt het nog wel wat tijd om alles te doorgronden. We werken binnen het akkoord aan grote en waardevolle opgaven waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. De grote betrokkenheid en energie bij iedereen draagt bij aan het toekomstbestendig maken van dit mooie unieke plassengebied. Door goed samen te werken in de uitvoering en met elkaar in gesprek te blijven kunnen we tot mooie resultaten komen.’

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons