Slice 1

Informatiemarkt 12 oktober

Nu we door de versoepelingen weer fysiek bij elkaar mogen komen, praten we u graag uitgebreid bij over actuele zaken binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober organiseren we een algemene informatiemarkt. De markt vindt plaats bij Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef.

U kunt tussen 17.00 en 21.00 uur binnenlopen, wanneer het u het beste schikt. Naast algemene informatie over de aanpak besteden we ruim aandacht aan de projecten die momenteel in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Denk daarbij aan onderwerpen als baggeren, de leefomgeving van moerasvogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, een groter aanbod voor waterrecreatie, het herstellen van legakkers, de aanleg van ecologische verbindingszones, het bestrijden van exoten, het toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie in 2030, het beheren van de ganzenpopulatie en nog veel meer. 

De betrokken projectleiders zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en met u van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom!

Let op: we vragen naar uw coronatoegangsbewijs bij binnenkomst.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons