Slice 1

Geen duidelijke oorzaak dode brasems Hollands Ankeveense Plassen

Waternet concludeert dat er geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen voor het groot aantal dode volwassen brasems, dat begin mei in het water bij het gemaal Hollands Ankeveen dreef. Wel sluit de organisatie een aantal oorzaken uit.

De vissterfte vond plaats in de paaiperiode van brasems. In deze periode trekken de vissen vaak in scholen naar ondiep water en maken daarbij gebruik van vispassages langs gemalen, zoals die bij het gemaal Hollands Ankeveen. De dode brasems lagen zowel aan de polder- als boezemzijde van het gemaal.

Vispassage

Onduidelijk is waarom vissterfte zo kort na een lange periode van bemaling is opgetreden. Na de neerslag op 1 mei heeft het gemaal geruime tijd gedraaid. Het is goed denkbaar dat brasems in die periode de vispassage zijn ingezwommen. Er waren in die periode geen storingen in de afsluiters die de vispassage bedienen. De brasem kon dus verder zwemmen. Daarnaast kan de vis altijd ontsnappen uit de vispassage. De bediening van de vispassage is aangepast na vissterfte van brasems in 2016. Toen kwamen brasems na een periode van bemaling en daaropvolgende droogte in de vispassage opgesloten te zitten.

Voldoende zuurstof

Zuurstofgebrek in het polderwater valt ook af als mogelijke oorzaak. Tijdens een periode met veel neerslag en doorstroming door bemaling zijn volgens Waternet geen lage zuurstofgehalten te verwachten. Was dit wel het geval, dan had dit ook effect gehad op andere vissoorten of jongere brasems.

Nieuw gemaal Loodijk

Tenslotte valt ook het nieuwe gemaal in het oostelijk deel van de Hollands Ankeveense polder (Loodijk) af als mogelijke oorzaak want dit gemaal is nog niet in gebruik. Dit gemaal bevindt zich ruim een kilometer verder naar het oosten en is eveneens visveilig.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons