Slice 1

Bart Krol adviseur bij geschil over vaarverbinding

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft zelfstandig adviseur Bart Krol gevraagd een niet-bindend advies uit te brengen over het wel of niet voortzetten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal.

Het gaat daarbij specifiek over de route via de Vuntus en de Loenderveense Plas Oost, de enig overgebleven variant waarvan de eventuele haalbaarheid alleen met extra onderzoek kan worden vastgesteld. 

Bart Krol is onder meer oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht en werkt momenteel als zelfstandig adviseur. Hij start zijn adviestraject met het spreken van alle partijen die zitting hebben in de stuurgroep. Eventueel worden ook andere relevante belanghebbenden door hem benaderd. 

Bart Krol

De bemoeienis van Bart Krol is nodig omdat de stuurgroep er tijdens de vergadering van 31 maart 2021 niet in slaagde om een unaniem besluit te nemen over het wel of niet voortzetten van het onderzoek met betrekking tot de vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Daarop is – conform artikel 13 van het gebiedsakkoord – de geschillenregeling ingezet. In het gebiedsakkoord is namelijk afgesproken dat besluitvorming in de stuurgroep plaatsvindt op basis van unanimiteit. Sinds de start van het akkoord in 2017 is dit de eerste keer dat de geschillenregeling wordt ingezet.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons