Slice 1

Alternatieve projecten waterrecreatie

In plaats van een vervolgonderzoek naar mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, is eind 2021 besloten op zoek te gaan naar alternatieve projecten om de waterrecreatiesector te verbeteren. De aanleg van genoemde vaarverbinding is daarmee van de baan.

De komende tijd onderzoeken we welke andere maatregelen mogelijk zijn om vaarmogelijkheden op de vechtplassen te verbeteren. Dat moet leiden tot een lijst met concrete projecten ten gunste van de watersport.

Het budget dat was gereserveerd voor het vervolgonderzoek reserveren we voor alternatieve projecten. Dat budget is niet toereikend. Daarom gaan we samen op zoek naar aanvullende middelen.

Alternatieven voor vaarverbinding

De veelbesproken vaarverbinding kende in eerste instantie zes varianten die allemaal effect hadden op recreatie, natuur, ondernemersklimaat, woongenot of waterwinning. Om die effecten inzichtelijk te maken is er eind 2019 een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Het MER liet zien dat vanwege de impact op natuur en landschap, veel opties ongeschikt waren. Alleen het verbeteren van twee sluizen (het nulplusalternatief) én de route via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost leken mogelijk inpasbaar. 

Het nulplusalternatief viel af omdat die optie geen extra vaarroutes opleverde. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de route via Vuntus en Loenderveense Plas, was aanvullend onderzoek nodig. En dat betekent: extra tijd en extra geld. 

Niet-bindend advies

Op basis van de beschikbare informatie kwamen de partners er niet goed uit. Daarom besloot de stuurgroep in maart 2021 onafhankelijk adviseur Bart Krol te vragen een niet-bindend advies uit te brengen over de kwestie. Bart Krol is eind mei aan de slag gegaan en heeft eind september zijn rapport aan de stuurgroep gepresenteerd. Op basis daarvan is besloten deze vaarverbinding los te laten en de focus te richten op alternatieven.

Vragen?

Wilt u meer weten over het proces rondom deze vaarverbinding, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons